Она Ватан – олтин тож

Ҳаким Бозор

Онажоним –
Жон Ватан.
Сенсан бизга
Жон Ватан

Яшна, яшна –
Ҳур Ватан.
Яша озод-
Дур Ватан.

Ардогингда
Яшнаймиз
Олга қадам
Ташлаймиз.

Бахтимизга
Топ ривож.
Она Ватан
Олтин тож.

ШЕРЛАРИМ

Шерларим ойноқ,
Ойноқ,
Шоҳ тойчоқдек,
Зап қувноқ.
Ёд олмоққа
Жуда соз
Ёд олган ҷон
Юрар қоз.

ДЕҲҚОН ОҒЛИМАН

Ёрга уруғ-
Дур сочган,
Офтобга багрин очган
Нақорат:
Мард деҳқонинг оғлиман,
Мард деҳконинг оғлиман.
Ёрдан зар
Бунёд етган,
Ватани обод етган,
Нақорат:
Қориқбозни боғ етган,
Оқ олтиндан тоғ етган-
Нақорат:

ОҚИТУВЧИМ

Келдим учиб,
Олди қучиб-
Нақорат:
Оқитувчим-
Оқитувчим.
Тутиб китоб,
Берди одоб-
Нақорат:
Меҳрин сочди,
Козим очди-
Нақорат:
Қалби қуёш
Бизларга бош-
Нақорат.

ОРАСТАМАН

Орастаман-
Ораста,
Ойимларга
Дилбаста.
Барча ишим
Саранҷом,
Ваҷараман
Бир пасда.
дӯстларим кӯриб
доим
чин қалбидан
Ҳавасда.
Ойиҷоним
Дейдилар:
Орастахон
Ораста
ОТИМ

– Чу, – десам –
Кокка сапчир,
Яшиндан тез
Учади
Коз очиб
Юмганимча
Оймомони
Кучади.
Чиловин бошатсам-
Вас,
Кундан озиб
Кетади,
Қамчи боссам
– Ҳайто-деб,
Юлдузлардан
Отади.

АДАШМАНГ

Ҳушёр болинг
Азиз достлар.
Зинҳор-зинҳор
Адашманг,
Қилар ишни билиб
Қилинг,
Ҳеч бир ишда
Ҳеч шошманг.
Барча ишни
Чала қилар.
Еринчоқ-шанқи
Қошоқ,
Шу боисдан
У пушаймон,
Отадан йеб:
Шапалоқ!

КАМ БОЛМАС

Ниҳол екар
Елмурод.
Сув қуяди Дилмурод.
Иноқ ишлашар
Улар,
Хурсанд болар
Қарилар.
Дейишар қилиб
Ҳавас:
– Ниҳол еккан
Кам болмас…!

МАЗЗА ЕКАНДА

Нон ёпсангиз
Ойиҷон,
Ёраб кетгандай
Ҷаҳон.
Мазза еканда
Мазза,
Фатирча, ҷиззали нон.
Нон ёпишни
Оргатинг,
Мен органай,
Ойиҷон.

ҚОНГИРОҚ

Ҷиринг-ҷиринг қонгироқ,
Қонгироқ,
Овози янгроқ
Янгроқ.
-дарс бошланар,
Кир,-дейди,
Китобда коп
Сир, дейди.
Устоз сози
Асал-қанд,
Бари ҳикмат,
Бари панд.
Ҷиринг-ҷиринг қонгироқ,
Қонгироқ.
Дарсга кирйлик
Тезроқ.

ЕМ ҚИЛГАНДА

Духтур опам
Ем қилганда,
Ҷасур дарров
Қол очар,
Таҷанг Қобил
Ҷуда қорқоқ,
Дод солиб –
Тура қочар.
Мен мард, ботир,
Чаққон туриб,
Онг қолимни
Очаман.
Духтур опамга
Раҳмат,-деб,
Қалбимга нур
Сошаман.

ШИРИН БОДРОҚ

Мен, ким-
Маккаҷохори,
Эксанд ерта
Баҳори.
Оқса сувлар
Ҷилдираб.
Рақс тушаман
Шилдираб.
Бой чозиб
Кокка қараб,
Яшнайвераман ёраб.
Мендан болур сут, қаймоқ,
Қарсилдоқ, ширин
Бодроқ.

ТОПҶОНИМ

О, топҷоним, топҷоним.
Яйратасан
Тан-ҷоним,
Омон болсин достларим,
Болмоқчиман чемпион.
Ойиним тош-и
Штанг,
Мускулим тошдай
Таранг,
Ишонмасангиз
Қаранг-
Болмоқчиман чемпион.

АЙГОН..!

Ҳой,
Болаҷон, болаҷон,
Болай десанг
Согомон
Ерта-
Тонга айгониб
Тонг завқига хоп қониб,
Етсанг
Бадан тарбия,
Куч олар ҷисминг,
Миянг.

БИЗ- ИНСОН БОЛАЛАРИ

Биз-инсон болалари,
Яшноқи лолари.
Достлик куйин куйлаймиз,
Гул ҳаёт доналари.
Эркин, Ҳур, Озод болсин,
Ҷумлаи ҷаҳон бари.
Тан-тана этсан тинчлик,
Нурга толсин ёр шари.
Нур қойнида ойнайлик,
Биз-инсон болалари.

ҚУШЛАРҶОН

Топ-топ ойнашиб учган,
Қиталар аро кочган,
Рақс этиб кокни қучган-
Нақорат:
Қушларга ин қурамиз,
Дост болишиб юрамиз.
Даштларга сайраб юрган,
Ҷар, шохларга ин қурган,
Гул боқимизга қонган-
Нақорат:
Ҳашарот тахмин қирган,
Токилган донни терган,
Бизларга ёрдан берган-
Нақорат:
Қишда ҳам берамиз дон,
Чин достлармиз-ҷона-ҷон,
Богимиз Ӯзбекистон,
Коксимиз-Тоҷикистон-
Нақорат:

КЕЛАР ҲАВАСИМ

Эрта-
Тонгда айгониб,
Карнай чалар хорозим.
Овозига болиб ҷӯр,
Қош сурнай чалар
Ғозим
Ӯрдак,
товуқ,
ҷоҷамни
Бардам қориқлар
Тозим
Ҷониворлар дӯстлигига
Ҷуда келар
Ҳавасим

ИККИМИЗ

Қир-адир етагида,
Танлаб юмшоқ ҷойида,
Екдим ёнгоқ кочатин,
Сизга сирин айтайин:

-Сувни қойдим таратиб,
Осди конглим ёратиб.
Бойи тенгдир бойимга,
Мана-коринг Сиз,
Осамиз басма-басда
Ёнгоқ-иккимиз.

КИТОБ
(Қошиқ)
Ақлимга зиё сочган,
Янги дунёмни очган-
Нақорат:
Козимнинг нури китоб,
Қалбимнинг қори китоб.
Одоб илмда коним,
Нурафшоним-офтобим-
Нақорат:
Хӯп асрайман нонимда,
Ардоқлайман ҷонимда-
Нақорат:

МАКТАБИМ
(Қошиқ)
Нурга тола ҳар ёоги,
Илм-марифатнинг кони,
Нақорат:
Нурафшоним мактабим,
Шараф-шоним мактабим,
Дарсхонам дилда оппоқ,
Барча бир-бирга ортоқ-
Нақорат:
Мардларни бунёд етган,
Иқбол китобин битган-

Нақорат:
Бахтим-
Яшнаган богим,
Суянчингим –зар тогим-
Нурафшоним мактабим,
Шараф-шоним мактабим.

ПАЗАНДА
Ойим пиширар қуймоқ,
Сомса, манти, бокирсоқ.

Фатир, кулча, ҷизза нон,
Шорва, палов роҳат ҷон.

Қуймоққа қуйишаман,
Чучвара тугишаман.

Болмоқчиман пазанда,
Мен элимга фарзанд-да..!

ҚОР –ГУЛБАҲОР

Ӯйнаб-ӯйнаб ёгар қор,
Қордан-элюрт бахтиёр.

Қанот қоқиб учади,
Боқимизга тушади.

Экканмиз бугдой, арпа,
Қорҷон экинга кӯрпа,

Қор, аҷиб ҳикматдор,
Сендан эл ярт бахтиёр!

ЧЕВАР
Бизнинг кичкинтой Зевар,
Бӯлмоқчи саққон, чевар,
Лахтак, бӯзни қайчилар.
Ана игна, ир тайёр,
Ҳунарли қиз бахтиёр.
Бувисида парвона,
Беринг бер ангишвона…

СОЗИ ДУР ОҚИШТУВЧИМ
Илк бор козимни очган,
Қалбимга зиё сочган-
Нақорат:
Ози нур оқитувчим,
Сози дур-оқитувчим.
Илму, одобда устоз,
Айтгани ҳаётга мос-
Нақорат:
Ёд олдирган китоби,
Нақиқатнинг офтоби-
Нақорат:
Дилда доим номи бор,
Биз копдан-коп миннатдор.-
Нақорат:

ТОНГДА МУСАФФО

Оппоқ горда мусаффо,
Болаҷонлар диллари.
Богимиз булбулида,
Чулдирайди тиллари.
Завққа тола, шод, қувноқ,
Қалблари тола кулги,
Козларида онар нур,-
Она Ватанга севги.
Оппоқ тонгда мусаффо..!

ВАТАН

Эй, ғозал Ватан,
Багринг банча кенд,
Элинг бахтиёр,
Қувноқ,
Озод,
Тенг.
Эллар бахтига
Гул очган Ватан.
Бутун оламга
Нур сочган Ватан.
Бошингда порлар,
Бахтим қуёши,
Зафарингга
Оллоҳ иш боши.
Капалаклар раққоса
Қийгош очилган гуллар,
Оқ, сариқ, қизил улар,
Гулдан, гулга сакрашиб,
Бол сорар боларилар.
Арилар зувурига-
Раққоса капалаклар.

ТИЛЛО ҚУРТ

Мусаффо тонг чогида,
Далалар қучоқида,
Тутзорларни оралаб,
Барг тераман
Саралаб.
Раҳматлар айтиб тутга,
Бераман пилла қуртга.
Десалар ҳам пилла қурт,
Аслига у-
Тилло қурт.

СОЯБОН

Соябоним-соябон,
Озинг бошимга посбон.
Ёгса ёмгир, ҷала, қор,
Сенсан хизматга тайёр.
Меҳрибоним соябон,
Озинг бошимгапосбон

РАҲНАМО

Ота-онамдир
Бошим,
Қоша порлоқ қуёшим.
Ҳаётимга раҳнамо,
Минга кирса ҳам
Ёшим…
МЕНИНГ БОБОМ

Менинг бобом-Амир Темур,
Оқил доно, ҷасур ва зор.
Чин инсонийлик бобида,
Зор қомондон, зор баҳодир.
Яеги дунё козин очган,
Зарбатимдан зулмат қочган,
Дуёнатли соҳибқирон,
Адолат ёгдусин сочган.
“Тузук! Ларин олганман ёд,
Яшаймиз эркин, ҳур, озод.
Шахдам юриб ёлларидан,
Пок руҳларин етман шод!
Менинг бобом-Амир Темур,
Тарих аро байроқ-машҳур.

БУ НИМА ТОП?
Одоб-
Ахлоқнинг кони,
Билим, ҳунар докони,
Ҳикмат, илмнинг ҷони-
Бу нима,-топ?

Ақл-
Идрок қайроқи:
Корар козлар қароги,
Нурли ҳаёт чароги-
Бу нима,-топ?

Меҳри-
Диллар ҳузури,
Сеҳри-калблар гурури,
Бахри конгил сурури-
Бу нима, -топ?

Нонда-
Азиз, мотабар,
Гугун ҳаётга бошлар,
Муродинга йетказар-
Бу нима,-топ?

БАХТЛИ ОГИЛ-ҚИЗ БИЛАН.
Оқиш,
Кураш, ҳар ишда,
Зор иншоот қуришда,
Нақни дилда-коришда-
Нақорат:
Оллоҳ доим биз билан,
Бахтли огилқиз билан.
Бахту иқбол-эркликда,
Чин достликда, тенгликда,
Завқли ҳаёт-тинчликда-
Нақорат:
Соф қалб офтоби имон,
Яшнар ҳар имонли ҷон,
Имон офтоби-Қурон-
Нақорат:
Она сутидек оппоқ,
Ватанни ҷондек севмоқ,
Келаҷагимиз порлоқ-
Оллоҳ доим биз билан,
Бахтли огил-қиз билан.

МУАЛЛИМ

Тарбия богида нурафшон чароғ,
Мардлик майдонида синалган яроғ,
Илму фан офтобин ёгдуси ҳар чоғ-
Нақорат:
Маърифат мулкида устоз-муаллим,
Одилик тахтида мумтоз-муаллим.
Илм толибига ҷондек парвона,
Чарх урар бошида Ота- мардона.
Меҳрибон мурабби-меҳри нур-Она-
Нақорат:
Баҳодир саркарда, нафаси тоҳир,
Минг козли булоқни очмоққа қодир.
Наҷот лашкарига моҳир командир-
Нақорат:
Авлодлар бахтичун туну кун бедор,
Гул ҳаёт гултоҷи-ҳамиша саркор,
Зафарга ёлбошчи,-олга байроқдор-
Маърифат мулкида устоз-муаллим,
Одилик тахтида мумтоз-муаллим,
ҲАР БИРИ ҶОНЛИ ЭРТАК
(“Ибоғча болалари қол ҳунарини кориб)
Ҳунар-ҳунардан унар
I
«Моҳир қоллар» ҳунари,
Ҳунардан унари.
Турли-туман ойинчоқ,
Кулиб турган қогирчоқ.
Бирам дилкаш, дилрабо,
Бари ҷонлидек гӯё.
II
Қоғоз, пластилиндан,
Чӯрчак, иплиқ, елимдан.
Тухум пӯчоқ, плёнка,
Ҳар хил данак, клёнка.
Қизил чойнак-пиёла,
Ёқут гулли гулола.
Шохачи билан хирмон,
Дӯл, шақилдоқ, тугирмон.
Ойболта, теша, пичоқ,
Қор-қора қозон, товоқ.
Мевалар алвон-алвон,
Қайнар очил дастурхон.
Чол эшака хас ортган,
Он ҷон бир шолгам тортгам.
Ордак, лайлак, турна, қоз,
Сайраб чалганда шӯх соз.
Чирафа бойнин чӯчган,
Дарахт баргидан узган.
Куйён кози лампочка,
Чалган дайроси бочка.
Лойдан ясалга хумча,
Ҳавас қилгудек уйча.
Бунда бори зор эмас,
Бори қозини емас.
Бедана ҳам сор емас,
Узум пишган-ғӯр емас.
Ечки, улоқ, қӯй, қӯзи,
Қулоғи дик-чӯғ кӯзи.
Узун оёқ туяқуш,
Томошага учар ҳуш.
Сичгон мушукла ойнар,
Чумолилар куй куйлар.
Қалдиргӯч қия учар,
Кӯм- кӯк самони қучар.
Завқли ӯйин бошаланар,
Кулгандан кӯз ёшланар.
Ноғарачи қизилиштон,
Фотмачумчуқ гиргиттон.
Ола товуқ-ҷоҷалар,
Ейди тариқ, гоҷалар.
Ашулачи қурбақа,
Ойинчиси тошбақа.
Товус урар товланиб,
Тустовуқ тов-тов ёниб.
Қулоқлари тик-кийик,
Сакрайди дирик-дирик.
Каклик қояда сайрар,
Тинглаб дил-ҷонинг ёрар.
Шишачада зилол сув,
Балиқлар рақси дув-дув.
Писталардан хорпуштак,
Хорпуштак чалар ҳуштак.
Какулар каккилашар,
Ҳаккалар ҳаккилашар.
Бири-биридан қувноқ.
Ҳаммалари дӯст-иноқ.
Рақсга тушгандек бари,
Азамат шер сардори.
Қанотли беш ракета,
Тинчлик учун макету.
Гуллар тӯл кучоқ-қучоқ,,
Сен ҳам ёсарсан-
Ӯртоқ…?

III
Бу-болалар ҳунари,
Ҷӯё ҷонлидек бари…!
Ҳунармандга офарин,
Ҳунаридан унари.

Det här inlägget postades i Шеърлар. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Она Ватан – олтин тож

  1. Милена skriver:

    Блог hakimbozor.yangidunyo.org С Рождеством !!:-)
    Merry Christmas and a Happy New Year!